Typizovaný technologický postup – montáž dverí a zárubní

Zárubne sú z výrobného závodu dodávané v rozloženom stave, jeden balík vždy obsahuje kompletnú zárubňu  (predný diel + obložka v rozloženom stave) bez spojovacieho materiálu. Spojovacie materiály sú vždy pre celú zákazku v kartónovej krabici spolu s tesniacou gumou, závesmi a s kompletným kovaním.

MONTÁŽ PREDNÉHO DIELU ZÁRUBNE
Tri časti predného dielu zárubne – nadpražie, závesovú hranu a protiplech – položiť pohľadovou stranou na rovnú podložku a priložiť k sebe. Do pripravených otvorov vložiť príslušné spojovacie prvky. Pomocou excentrov previesť spojenie susedných dielov zárubne. Súčasne s doťahovaním je potrebné vyrovnávať zárubňu tak, aby medzi spojovanými dielmi nebola výšková nerovnosť ani škára.

MONTÁŽ ZADNÉHO DIELU ZÁRUBNE
Postup je rovnaký ako pri montáži predného dielu zárubne.

MONTÁŽ ZÁVESOV DO ZÁRUBNE
Horný záves zasunúť cez prevŕtané otvory v zárubni do PVC držiaku závesu. Záves zasunúť tak, aby medzi ním a zárubňou bola medzera na hrúbku imbusového kľúča č. 4. V tejto polohe záves cez predvŕtaný otvor v mieste PVC držiaku závesu zaistiť imbusovým kľúčom č. 4. Spodný záves namontovať rovnakým spôsobom, prostredný záves iba nasunúť a nedoťahovať.

MONTÁŽ VNÚTORNÝCH DVERÍ
Zložený predný diel zárubne vložiť do príslušného otvoru, vyrovnať, vyvážiť a zaklinovať. Drážky v zárubni nesmú byť prekryté nadpražím, musia byť voľné pre nasunutie pera záklopu. Zárubňu zaistiť 3 rozperkami – jednu pod nadpražie, druhú v strede a tretiu v dolnej časti nad podlahou. Spodná a prostredná je o cca 2 mm dlhšia ako horná. Na takto zaistenú zárubňu zavesiť dverné krídlo a podľa neho opäť zárubňu prekontrolovať a doladiť závesy. Závesy na dvernom krídle sa osádzajú vo výrobnom závode.
Zvesiť dverné krídlo a zaistiť zárubňu proti vypadnutiu – v dolnej časti drev. hranolčekmi pribitými do podlahy, v hornej časti pomocou hranolu a stolárskej svorky.
Zvlhčiť miesta, do ktorých bude nanášaná montážna pena. V mieste nánosu peny vložiť do drážky zárubne vymedzovacie podložky tak, aby tlakom peny nedošlo k deformácií drážky. Naniesť penu medzi zárubňu a dverný otvor v 6-tich miestach. Penu nanášať odspodu nahor. Previesť montáž štítkov kľučiek na dverné krídlo. Otvory pre skrutky na uchytenie štítkov predvŕtať menším vrtákom. Skrutku nezaklepávať, ale celú dotiahnuť skrutkovačom. Kľučky osadiť tak, aby zaisťovacia skrutka bola v spodnej časti.
Po zatuhnutí montážnej peny zavesiť dverné krídlo, skontrolovať funkčnosť (zatváranie, uzamykanie) prípadne vyrovnať závesy. Po skontrolovaní všetky závesy dotiahneme imbusovým kľúčom. Do drážky zárubne vsadiť na potrebnú dĺžku zarezané gumové tesnenie – spoje rezať na tupo a nie pod uhlom. Gumové tesnenie zatlačiť do drážky dreveným klinom, pri zatláčaní prstami dochádza k znečisťovaniu tesnenia.
Protiplech je rovnaký pre dózický i fabkový zámok. Konštrukcia protiplechu je taká, že je možné zabrániť nedoliehaniu dverného krídla k zárubni. V prípade, že dverné krídlo nedolieha, je potrebné demontovať protiplech a otočiť ho o 180°. Zaoblenie vo vnútri protiplechu potom dverné krídlo pritiahne. Osadiť obložky – sú zasunuté perom do drážky. Pred vlastným zasunutím obložky naniesť na bok pera z vonkajšej lakovanej strany lepidlo. V prípade nutnosti demontáže obložky je možné lepidlo žiletkou odrezať, poklepaním na zárubňu lepidlo odtrhnúť a zárubňu demontovať.

MONTÁŽNY POSTUP PRE DVERE POSUVNÉ
Delenie dverí posuvných podľa základných charakteristík:

Podľa počtu dverných krídel:
a) jednokrídlové
b) dvojkrídlové
b1) štandardné
b2) synchronizované
c) viackrídlové s pevnými krídlami

Podľa umiestnenia:
a1) Pred stenu
b1) do dverného priestoru
c1) medzi steny
c1) Montáž jednokrídlových a dvojkrídlových posuvných dverí do dvojdielnej obložkovej zárubne

Po dokončení podlahových prác a úprav povrchov stien môžeme pristúpiť k montáži dverného krídla a zárubne. Prvý krok pri osádzaní dverného krídla spočíva v ukotvení koľajnice EKU-PORTA vhodnými kotviacimi prvkami do vodorovnej roviny k nadpražiu.
Pred nasunutím dverného krídla na čap jazdca, umiestneného na koľajnici, pevne priskrutkujeme závesný oceľový profil k dvernému krídlu.
Následne osadíme na podlahu vodiaci segment do zvislej osi s koľajnicou. Ten bude schovaný v priebežnej drážke dverí tak, aby pri otvorení dverí nebol vidieť.
Nasadíme dverné krídlo na čap jazdca a rektifikačnú maticu, umiestnenú v závesnom profile, upravíme výškovú polohu krídla odpovedajúcu škáre cca 10 mm medzi podlahou a spodnou hranou dverí.
Podrobný popis osadenia kovania je uvedený v montážnom návode výrobcu EKU-PORTY.
Ďalej pristúpime k zostaveniu dvojdielnej obložkovej zárubne, t. j. spojenie ostenia a nadpražia za pomoci spojovacieho segmentu EXCENTER.
Po nasunutí zárubne do stavebného otvoru ju priečne zabezpečíme proti vydutiu a priestor medzi stredovým dielom zárubne a ostením vyplníme montážnou penou. Tak postupujeme aj na druhej strane zárubne.
Po zatvrdnutí peny (cca 3-5 h) odstránime rozpery a orežeme viditeľné časti peny. K ukotveniu horného dielu zárubne môžeme podľa potreby použiť montážne hranoly priskrutkované k nadpražiu.

Posuvné dvere pred stenu, jednokrídlové alebo dvojkrídlové do dvojdielnej zárubne
( otváranie do dverného priestoru)
Po dokončení podlahových prác a úprav povrchov stien môžeme pristúpiť k montáži dverného krídla a zárubne. Postup montáže je v mnohých smeroch rovnaký s osádzaním posuvných dverí do steny, pribúda však osádzanie pevného krídla.
Po výškovom zameraní a umiestnení koľajnice pripevníme k podlahe vodiaci segment pre pohyblivé krídlo. Dverné krídlo osadíme kovaním EKU-PORTA.
Samotnú montáž zárubne začíname stredovými dielcami ostenia a obložkovou časťou pre pevné krídlo. Stredový dielec s drážkou pre doraz pohyblivého krídla zasadíme do obložkovej časti zárubne. Stredový dielec nadpražia je symetricky predvŕtaný pre perá pevného krídla a na podlahe sú vodiace prvky proti vychýleniu krídla do strany. Do zloženého rámu upevníme dverné krídlo a celú konštrukciu osadíme do stavebného otvoru.
Po osadení obložkovej časti zárubne a rozoprení stredových dielov vyplníme montážnou penou voľný priestor ako pri klasickej zárubni.

Posuvné dvere pred stenu – ” garníž”
Montáž vlastnej obložkovej zárubne je rovnaká ako montáž zárubne pre otočné dvere (okrem pasáže o závesoch, tesnení a protiplechu) iba s tým rozdielom, že stredový a zadný diel zárubne je dodávaný v zmontovanom stave z výrobného závodu (bezfalcové prevedenie). Po rozmeraní a montáži zárubne (vrátane obložkového dielu) prevedieme výškové rozmeranie posuvu a namontujeme na bezfalcovú časť zárubne lištu posuvu (skrutky 4×40 do predvŕtaných otvorov). V miestach, kde lišta posuvu presahuje cez zárubňu ( vľavo, vpravo od otvoru), ju vypodložíme priloženými podkladacími dielmi (DTD 22 mm). Osadíme nosný T profil pomocou skrutiek 4×40 a následne posuvné kovanie (koľajnicu). Montáž vlastného kovania, jeho osadenie na krídlo a osadenie spodného vedenia robíme podľa návodu, ktorý je priložený ku kovaniu.
Zavesíme posuvné krídlo a výškovo ho dorovnáme pomocou aretačných skrutiek závesu. Rozmeriame a osadíme “garníž” posuvu (skrutky 5×40 v odstupe cca 200 mm)

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok          08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00
Sobota
Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

KONTAKT

Košovská cesta 28
971 01 Prievidza
   
Predajňa:  +421 (0) 910 840 112
 
Píšte na e-mailovú adresu: 
drevopredaj@profilpd.sk

Zobraziť PROFIL Prievidza, s.r.o. na väčšej mape